15 kroner i timen er ikke OK

Det påvirker konkurrencesituationen og skævvrider hele transportmarkedet i Danmark, at nogle slipper afsted med at betale deres chauffører 15 kroner i timen, skriver adm. dir. Erik Østergaard i lederen på december-udgaven af DTL Magasinet.

Foto: Lisbeth Holten

Hvor ligger forargelsen? Er det billederne af beskidte køkkenforhold og forhutlede filippinere i en container i Padborg? Eller er det aflønningen af chaufførerne på cirka 15 kroner i timen, der vækker harme?
Man kan godt blive i tvivl, for i vide kredse synes forargelsen primært at handle om containerindkvarteringen. Og et ubehag ved at den slags sager kommer frem. Ikke at sagerne eksisterer. Men at de kommer frem i lyset.

I de seneste uger, oven på skandale-sagen fra Kurt Beier Transport A/S i Padborg, har jeg måttet lægge øre til lidt af hvert. Der er næsten ingen grænser for, hvor meget hellig forargelse over billederne af containerforholdene der kan mobiliseres på Slotsholmen, Christiansborg og i en række erhvervsorganisationers hovedsæder.

Men når man så spørger til rimeligheden i løn- og arbejdsvilkår for chaufførerne fra lavtlønslande, så står undskyldningerne i kø: ”De tjener jo meget mere, end de ville gøre derhjemme”, eller ”Det er den bedste ulandshjælp, vi kan give… ”. ”Vi kan jo ikke blande os i løndannelsen i andre lande…”, har jeg sågar også hørt.

Og nej, det kan vi ikke. Men vi kan godt have en mening om, hvorvidt vi synes, det er i orden. Og at vi ikke bare kan, men skal have en holdning til, om der skal køres transporter i Danmark for 15 kroner i timen. Om ikke af moralske grunde så i alt fald fordi det påvirker konkurrencesituationen og skævvrider hele transportmarkedet i Danmark.

Læs hele Erik Østergaards leder her