Øget konkurrence om opgaverne

DTL Magasinet: Danaffald tager vel imod regeringsinitiativ om at sende flere opgaver i udbud.

Foto: Scanpix

Regeringen vil styrke konkurrencen om de offentlige opgaver og fremme samarbejdet med den private sektor. Det fremgår af et udspil, som regeringen lagde frem i maj. I udspillet lægger regeringen op til, at flere of­fentlige opgaver skal konkurrenceudsættes.

”Konkurrenceudsættelse er en vej til fortsat kvalitetsudvikling, innovation og effektivisering af løsning af de offentlige opgaver. Det er ikke afgørende for regerin­gen, om opgaven ender på offentlige eller private hænder. Bare det bliver testet på markedet, ” hed det bl.a. i en pressemeddelelse fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille og erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Danaffald, som er en specialforening under DTL – Danske Vognmænd, hilser regeringens initiativ velkommen.

- Der er et stort behov for krav om en markedstest af diverse offentlige opgaver fx kommunale renovationsopgaver. I den senere tid er vores klare indtryk, at særligt kommunerne vælger at overtage flere og flere opgaver selv i stedet for som tidligere at byde dem ud. Så lige nu går udviklingen den forkerte vej, siger Danaffalds formand John Andersen.

Regeringen vil drøfte udspillet med KL og Danske Regioner ved de kommende for­handlinger om kommunernes og regioner­nes økonomi for 2019.

Læs hele historien i det nye nummer af DTL Magasinet