Årets Transportvirksomhed 2019 er i gang

DTL Magasinet: Årets Transportvirksomhed 2019 (ÅTV) fokuserer denne gang på bæredygtig drift – rekruttering og ledelse, grøn drift og social ansvarlighed.

Når vinderen af Årets Transportvirksomhed (ÅTV) kåres i forbin­delse med DTL’s generalforsam­ling i København lørdag 11. maj 2019, vil virksomheden øverst på podiet være dén virksomhed, som er lykkedes bedst med at køre driften bæredygtigt.

I forhold til bæredygtig drift er kriterier­ne for at deltage inddelt i tre hovedgrupper. Det er på den baggrund, en virksomhed kan blive indstillet til ÅTV 2019:

  1. Rekruttering og ledelse
  2. Grøn drift
  3. Social ansvarlighed

Når det gælder rekruttering og ledelse, kan det i den enkelte virksomhed fx være i form af uddannelse af egne medarbejdere, og en sund både fysisk og mental persona­lepolitik, som tager hånd om den enkelte medarbejder.

I forhold til grøn drift kan det fx være konkrete tiltag såsom brændstofreduceren­de kørsel, brug af korrekte dæk, aerodyna­miske foranstaltninger og affaldshåndte­ring af miljøbelastende stoffer.

På det tredje og sidste område, social ansvarlighed, kan det fx være CSR-aktivi­teter i lokalsamfundet, at modvirke social dumping, men også noget så basalt som at have styr på køre- hviletid og andre regler.

Læs mere om ÅTV og den nye procedure for udvælgelse af kandidater her