Nyheder

I går vedtog EU's Ministerråd formelt sin førstebehandling af mobilitetspakken, også kendt som Vejpakken. Dermed har et flertal af medlemslande nu formelt godkendt den såkaldte trilogaftale, som Rådet og Parlamentet blev enige om i december 2019. Et vigtigt skridt, mener DTL - Danske Vognmænd.

Coronakrisen har tvunget mange virksomheder og organisationer til at revidere planerne for årsmøder og generalforsamlinger. Hos DTL og DTL-A kommer generalforsamlingerne i maj delvist til at foregå via nettet.

Gradvis indførsel af alternative drivmidler, omlægning af brændstofafgifterne, større lastekapacitet og levering i ydertimerne. Det er de centrale anbefalinger fra regeringens klimapartnerskab for landtransport.

Mens vognmændene og deres chauffører knokler for at betjene de stadig fungerende samfundsfunktioner, er afmatningen i flere erhvervsaktiviteter så småt begyndt også at kunne mærkes i transporterhvervet.

Nu kan nøglemedarbejdere i transportsektoren, der varetager en ”samfundskritisk funktion”, blive indstillet af sin arbejdsgiver til klinisk vurdering og evt. hurtig test for COVID-19. Det oplyser Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen til transportbranchen.

Regeringen har indgået aftaler med KL og Danske Regioner bl.a. om at ophæve anlægsloftet i kommuner og regioner i 2020. Det giver mere arbejde til bl.a. vognmændene i en svær tid og hilses velkommen hos DTL – Danske Vognmænd.

Under Coronakrisens rasen i de europæiske lande har EU Kommissionen lagt hovederne i blød for at gøre livet lettere for den fri bevægelighed af gods på tværs af landene – og har opfundet de ”grønne baner” ved grænseovergangene.