DTL anvender cookies

DTL.eu bruger cookies til at identificere trafikken på sitet. Hvis du har acceptereret cookies, kan du altid slette dem igen ved at klikke på linket nederst på sitet. Læs mere om cookies her.

Vedtægter

Vores formål er:

  • at varetage medlemmernes erhvervsøkonomiske interesser.
  • at skabe kendskab til og forståelse for transporterhvervet og sikre det bedst mulige omdømme for branchen.

Vores medlemmer er:

  • Vognmandsvirksomheder.
  • Virksomheder der udbyder transport- og/eller logistikydelser.

Vores medlemmer betaler:

  • Et indskud ved optagelsen.
  • Et årligt kontingent. Kontingentet består af et grundkontingent samt et lønsumskontingent. Lønsumskontingentet er beregnet på baggrund af det foregående kalenderårs udbetalte lønsum for time- og månedslønnet personale.

Generalforsamlingen fastsætter indskuddets størrelse og det årlige kontingent.

Udmeldelse af DTL:

Kan kun ske til udgangen af et kvartal. For Medlemsvirksomheder er udtrædelsesvarslet seks måneder og for Medlemsforeninger 12 måneder. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde acceptere et kortere varsel. 

Bliv medlem