Tungvognsspecialisten

Direktør og områdechef, Tungvognsspecialisten. Rådgivningog undervisning inden for køre- og hviletidsregler og i transport af farligt gods (ADR).