Generalforsamling

DTLs generalforsamling har den højeste myndighed i alle DTLs anliggender.

Ordinær generalforsamling

I ordinær form finder den sted én gang om året og skal gennemføres inden udgangen af maj måned i et kalenderår. Generalforsamlingen sammensættes af 150 delegerede efter en mandatfordeling, der foretages på grundlag af medlemsvirksomhedernes indberettede lønsummer for det kalenderår, der ligger forud for generalforsamlingsåret.

Generalforsamlingen er åben for alle DTLs medlemmer, og herudover inviterer DTL altid en række eksterne gæster, fx presse, politikere og samarbejdspartnere.

På generalforsamlingen har hver delegeret én stemme. Dog gælder der den stemmeretsbegrænsning, at der til hver enkelt virksomhed højst kan tildeles 5 stemmeberettigede mandater og til hver lokalforening/kreds eller specialforening højst 45 stemmeberettigede mandater.

På generalforsamlingen vælges DTLs bestyrelse, og der er beretninger fra formanden, næstformanden og DTLs adm. direktør. Desuden fremlægges regnskabet for det foregående kalenderår. Efter generalforsamlingen er der bl.a. kåring af Årets Transportvirksomhed, hvor transportministeren overrækker prisen til vinderen. 

Ekstraordinær generalforsamling
Der kan også holdes ekstraordinære generalforsamlinger. De indkaldes af bestyrelsen, når den finder det påkrævet, eller når enkeltvirksomheder eller medlemsforeninger, der repræsenterer mindst 10 pct. af det foregående års lønsum i hele DTL, skriftligt begærer en ekstraordinær generalforsamling til DTL med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

Generalforsamling 2020

DTLs generalforsamling afholdes d. 16. maj 2020 i Kolding