Lokalforeninger, specialforeninger og netværk

Lokalforeninger

DTLs lokalforeninger varierer i størrelse, men er alle et forum for både det faglige og sociale netværk. Det er op til hver enkelt forening, hvor ofte man mødes og hvad der er på dagsordenen.

DTLs lokalforeninger er tilsluttet 4 regioner: Region Øst, Region Syd, Region Midt/Nord og Region Hovedstaden. Herudover har DTL Region Special, som samler DTLs Specialforeninger og enkeltvirksomheder.

Læs om DTLs regioner

Specialforeninger og netværk

DTLs transportvirksomheder kører med 23 forskellige typer gods. Det er lige fra affald og dyr over byggematerialer og møbler til fx stykgods, frostvarer og kurerpakker.

Mange af transportørerne har sluttet sig sammen i specialforeninger og faglige netværk, hvor man plejer sine interesser over for myndighederne, udveksler erfaringer og får aktuel information. 

Læs mere om de enkelte specialforeninger og faglige netværk.