Ledelse og medarbejdere

Bestyrelse

DTL ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Bestyrelsens medlemmer vælger formanden og næstformanden.

Formanden tager sig af de landspolitiske opgaver og næstformanden de organisatoriske og lokalpolitiske forhold.

Direktion

Adm. direktør Erik Østergaard

Øvrig ledelse

Underdirektør og chef for erhvervspolitisk afdeling Ove Holm

Underdirektør og leder af DTLs medlemsservice Frank Davidsen

Underdirektør og leder af DTLs kommunikationsafdeling Claus Perregaard

DTLs medarbejdere

DTLs medarbejdere er delt op i disse afdelinger:

Administration
Erhvervspolitik
Servicekontor region Midt/Nord
Servicekontor region Syd
Servicekontor region Øst
Region Hovedstaden
DTLs arbejdsgiverforening
Presse og kommunikation
Tungvognsspecialisten