Ove Holm

Underdirektør. Ansvar for DTLs generelle erhvervspolitiske arbejde og servicering af medlemmerne i transportfaglige spørgsmål samt for DTLs erhvervspolitiske afdeling herunder DTLs kontor i Bruxelles.