John Roy Vesterholm

Chefjurist. Godskørselsloven, færdsels- og vejlovgivning, ITS, købe- og aftaleforhold, transportret, forsikringsret.