Erhvervspolitisk afdeling

Underdirektør. Ansvar for DTLs generelle erhvervspolitiske arbejde og servicering af medlemmerne i transportfaglige spørgsmål samt for DTLs erhvervspolitiske afdeling herunder DTLs kontor i Bruxelles.

Teknisk konsulent. Tekniske høringssager, medlemsservice på lastbilteknik, test af lastbiler, sekretær for DTLs faglige netværk Kran-Blok Erfa.

Underdirektør med ansvar for medlemsservice og kommercielle aftaler. Desuden køre- hviletid, trafiksikkerhed og transportsikkerhed.

Chefjurist. Godskørselsloven, færdsels- og vejlovgivning, ITS, købe- og aftaleforhold, transportret, forsikringsret.

Chefkonsulent. Kørselsområderne affald, jord, fødevarer, foder og levende dyr, samt miljø- og klimaspørgsmål generelt. Sekretær for Danaffald.

Økonom. Økonomisk analyse og statistik, vedligeholdelse og udvikling af værktøjer og medlemsservice.

Advokat. Kontraktret, forsikringsret, erstatningsret, færdselslov og godskørselslov samt lovgivning i tilknytning til transport af levende dyr.