Arrangementer

Herunder kan du se DTLs kommende arrangementer. Tilmelding foregår via selvbetjeningsløsningen Mit DTL

 • Vognmandskursus 02/20   

   

  Vognmandskursus

  DTL tilbyder vognmandskursus efter et fleksibelt koncept.

  Planlagte kurser

  • 2020: Uge 20 og 26, DTL - Danske Vognmænd, Farvervej 1C, 1th, 8800 Viborg
  • 2020: Uge 44 og 49, DTL - Danske Vognmænd Roskildevej 265, 4000 Roskilde
  • 2020: Uge 45 og 50, DTL - Danske vognmænd, Farvervej 1C, 1th, 8800 Viborg

  Vognmandskurserne afvikles løbende efter behov rundt i landet, så derfor opfordres interesserede til at melde sig, så vi kan planlægge deltagelse 

  Tilmelding

  Tilmeld dig hos sekretær Lene Berthelsen: LBE@dtl.eu

  Kursets forløb 

  Undervisningen har en varighed af min. 144 lektioner*

  • En uge på kursus (53 lektioner*)
  • Hjemmeopgaver i 4 uger (du skal regne med arbejde svarende til ca. 10 lektioner* / uge. Du kan til enhver tid hente hjælp og vejledning fra underviserne
  • På kursus en uge igen (53 lektioner*)

  *Én lektion varer 45 minutter

  Indhold

  • Virksomhedsledelse og drift
  • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
  • Tekniske og driftsmæssige forhold
  • Love og bekendtgørelser
  • Ledelse og overenskomstforhold
  • Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab
  • Køre- og hviletidsregler herunder trafiksikkerhed
  • Forhandlingsteknik

  Målgruppe

  Potentielle og kommende vognmænd.

  Undervisere

  Undervisere fra DTL, TungVognsSpecialisten og eksterne undervisere.

  Pris

  19.000 kr. + moms (inkl. materialer og forplejning).
  17.500 kr. + moms for DTLs medlemsvirksomheder (inkl. materialer og forplejning).

  Direkte prøve

  Det er muligt at blive fritaget fra kravet om kursus, hvis du kan dokumentere, at du igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Fritages du for kurset, skal du dog bestå prøven.

  Læs mere i Trafik- og Byggestyrelsens: "Vejledning til brug for ansøgning om adgang til prøve uden forudgående kursus (godskørsel)".

  Du kan ansøge om fritagelse for kursus via virk.dk (kræver digital signatur).

  Er du godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at gå til direkte prøve, hjælper vi gerne med materialer og afvikling af prøven,

  Der afholdes løbende direkte prøver.

   

  Tidspunkter, afholdelsessteder og frister

  • Afholdelse: 11. maj 2020 kl. 09:00 - 26. juni 2020 kl. 15:00
  • Ledige pladser: 9
  • Tilmeldingsfrist: 1. maj 2020 kl. 12:00

  DTL - Region Midt/Nord

  • Farvervej 1
   8800 Viborg