Arrangementer

Herunder kan du se DTLs kommende arrangementer. Tilmelding foregår via selvbetjeningsløsningen Mit DTL

 • Sjællands Vognmandsforening ordinær generalforsamling

  SJÆLLANDS VOGNMANDSFORENNG 

  Sjællands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling


  Lørdag d. 14 Marts 2020 KL.: 10:00 - På Skipperkroen Mullerup Havn, Mullerup Strandvej 19, 4200 Slagelse 

  Underdirektør Frank Davidsen, DTL, vil orientere om aktuelle spørgsmål vedrørende arbejdet på Grønningen 17. 

  Christian Hansen og Jens Gjerløv, DTL Region Øst, vil fortælle om Servicekontoret og de ydelser og hjælp som kan tilbydes. 

  Efter generalforsamlingen er foreningen vært med lidt mad. 

  Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senes 10 dage før generalforsamlingen. 


  Tilmelding senest d. 10 marts 2020 på www.dtl.eu " Mit DTL", "Generalforsamling Sjællands Vognmandsforening" 

  På foreningens vegne 

  Rene Mitrofanov, formand 


  Tidspunkter, afholdelsessteder og frister

  • Afholdelse: 14. marts 2020 kl. 10:00 - 15. marts 2020 kl. 00:00
  • Ledige pladser: 47
  • Tilmeldingsfrist: 10. marts 2020 kl. 08:00

  Skipperkroen

  • Mullerup Strandvej 19
   4200 Slagelse

 • Varebilskursus uge 12

   

  BLIV VAREBILSVOGNMAND - Kursus afholdes i Roskilde

  For at blive varebilsvognmand, dvs. transportere gods for fremmed regning med varebiler med tilladt totalvægt over 2000 kg og under 3500 kg med colli, der overstiger 11 kgn skal du bestå et vognmandskursus.

  TAG DIT KURSUS HOS DTL-DANSKE VOGNMÆND

  • Vi er vognmændenes brancheforening og kender branchen ud og ind.
  • Vi rådgiver og hjælper de danske vognmænd hver dag.
  • Vores undervisere har uddannet vognmænd i mange år.
  • Vi tager hånd om kursister, der har svært ved ’skolebænken’.
  • Du kan tage dit kursus flere steder i landet på forskellige tider af året.
  • Vi er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at holde vognmandskurser.

  KURSETS FORLØB

  • Undervisningen har en varighed på min 37 lektioner i alt
  • En uge på kursus afsluttes med en af Færdselsstyrelsen udarbejdet prøve.

  KURSETS INDHOLD

  • Virksomhedsledelse og drift
  • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
  • Tekniske og driftsmæssige forhold
  • Love og bekendtgørelser
  • Ledelse og overenskomstforhold
  • Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab
  • Køre- og hviletidsregler, herunder trafiksikkerhed
  • Forhandlingsteknik
  • Farligt gods
  • Lastsikring
  • Fødevarelovgivning
  • Affaldshåndtering
  • Levende dyr

  PRIS

  • 5.995 kr. + moms.
  • 4.995 kr. + moms for medlemmer af DTL-Danske Vognmænd.

  Prisen er inkl. materialer og forplejning.

  RING HVIS DU VIL VIDE MERE

  Vil du vide mere om vores Varebilsvognmandskursus?

  Ring til konsulent og underviser i DTL-Danske Vognmænd

  Kurt Rinhack på 7015 9555.

  Eller tilmeld dig her

  Kursusadresse: DTL Region Øst, Københavnsvej 265, 4000 Roskilde

  Tidspunkter, afholdelsessteder og frister

  • Afholdelse: 16. marts 2020 kl. 09:00 - 20. marts 2020 kl. 16:45
  • Ledige pladser: 19
  • Tilmeldingsfrist: 6. marts 2020 kl. 09:00

  DTL Region Sjælland

  • Københavnsvej 265
   4000 Roskilde

 • Vognmandskursus 02/20   

   

  Vognmandskursus

  DTL tilbyder vognmandskursus efter et fleksibelt koncept.

  Planlagte kurser

  • 2020: Uge 20 og 26, DTL - Danske Vognmænd, Farvervej 1C, 1th, 8800 Viborg
  • 2020: Uge 44 og 49, DTL - Danske Vognmænd Roskildevej 265, 4000 Roskilde
  • 2020: Uge 45 og 50, DTL - Danske vognmænd, Farvervej 1C, 1th, 8800 Viborg

  Vognmandskurserne afvikles løbende efter behov rundt i landet, så derfor opfordres interesserede til at melde sig, så vi kan planlægge deltagelse 

  Tilmelding

  Tilmeld dig hos sekretær Lene Berthelsen: LBE@dtl.eu

  Kursets forløb 

  Undervisningen har en varighed af min. 144 lektioner*

  • En uge på kursus (53 lektioner*)
  • Hjemmeopgaver i 4 uger (du skal regne med arbejde svarende til ca. 10 lektioner* / uge. Du kan til enhver tid hente hjælp og vejledning fra underviserne
  • På kursus en uge igen (53 lektioner*)

  *Én lektion varer 45 minutter

  Indhold

  • Virksomhedsledelse og drift
  • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
  • Tekniske og driftsmæssige forhold
  • Love og bekendtgørelser
  • Ledelse og overenskomstforhold
  • Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab
  • Køre- og hviletidsregler herunder trafiksikkerhed
  • Forhandlingsteknik

  Målgruppe

  Potentielle og kommende vognmænd.

  Undervisere

  Undervisere fra DTL, TungVognsSpecialisten og eksterne undervisere.

  Pris

  19.000 kr. + moms (inkl. materialer og forplejning).
  17.500 kr. + moms for DTLs medlemsvirksomheder (inkl. materialer og forplejning).

  Direkte prøve

  Det er muligt at blive fritaget fra kravet om kursus, hvis du kan dokumentere, at du igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Fritages du for kurset, skal du dog bestå prøven.

  Læs mere i Trafik- og Byggestyrelsens: "Vejledning til brug for ansøgning om adgang til prøve uden forudgående kursus (godskørsel)".

  Du kan ansøge om fritagelse for kursus via virk.dk (kræver digital signatur).

  Er du godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at gå til direkte prøve, hjælper vi gerne med materialer og afvikling af prøven,

  Der afholdes løbende direkte prøver.

   

  Tidspunkter, afholdelsessteder og frister

  • Afholdelse: 11. maj 2020 kl. 09:00 - 26. juni 2020 kl. 15:00
  • Ledige pladser: 11
  • Tilmeldingsfrist: 1. maj 2020 kl. 12:00

  DTL - Region Midt/Nord

  • Farvervej 1
   8800 Viborg