Ny fleksibel og praksisnær lederuddannelse

LedelsesAkademiet Lillebælt tilbyder i samarbejde med DTL - en NY praksisnær og fleksibel lederuddannelse ”BYG OVENPÅ DINE LEDERKOMPETENCER”

AMU-mål der benyttes på uddannelse: 47753 Ledelse og samarbejde - 47751 Kommunikation som ledelsesværktøj - 47754 Mødeledelse - 47752 Lederens konflikthåndtering og den vanskelige samtale - 47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse - 43572 Ledelse af forandringsprocesser Ledelse i Praksis – obligatorisk fag i Akademiuddannelsen i Ledelse

DTL fortsætter med at sætte fokus på kompetencegivende lederudvikling og vi har derfor sammen videreudviklet på seneste forløb, hvor 13 DTL ledere igennem det seneste år har fået styrket deres ledermuskler - på den Grundlæggende Lederuddannelse på AMU.

Nyt fleksibelt forløb med opstart januar 2018 bygger på samme principper, men rummer også nye muligheder:

 

Der er NU ilagt en fleksibilitet som giver deltagerne flere muligheder:

 • Enten kan man tage den grundlæggende lederuddannelse på AMU
 • Eller - i samme hug – tilvælge at bygge oven på GLU med et akademi-modul

 

Tilrettelæggelse:

Det smarte er, at vi nu kombinerer to uddannelsesniveauer på samme tid og samme hold. Vi differentierer vores undervisning ud fra deltagernes forudsætninger og behov og kører med de samme mødedatoer med masser af fælles faglig input og træning mv., men de der ønsker at gå lidt videre kan altså også tilvælge akademimodulet og få ECTS point.

På den måde kan deltagere få lige netop den lederuddannelse, der matcher deres behov.

Det nye forløb er tilrettelagt sådan, at der på samme hold kører et dobbeltspor, hvor man henne i forløbet også kan deltage i ”Ledelse i Praksis” et modul fra akademiuddannelsen i Ledelse.

Alle deltagerne, der tilmelder sig er således ALLE med på AMU-Grundlæggende Lederuddanne og de der efter nogle fælles moduler ønsker at byggeovenpå, vil kunne deltage i en række yderligere aktiviteter, og studier, der kvalificerer til at gå til eksamen og få ECTS point.

Det kan være starten på en hel lederuddannelse, der giver dig, der har brug for lidt mere teori koblet til hverdagens udfordringer lige netop det, som skal til for bedre at kunne styre og lede andre ledere også.

 

BYG OVEN PÅ AMU med AU:

Lidt henne i forløbet vil alle deltagere få en introduktion til, hvad der forventes og kræves for at gå videre med byg-oven-på-forløbet, og så kan man der beslutte sig for, om man vil fortsætte med GLU alene eller OGSÅ have AU modulet med i købet.

Vælger man at ville bygge ovenpå med ”Ledelse i Praksis” vil man få udleveret en lærebog. Og deltagerne vil skulle:

 • spore sig ind på deres emne til en erhvervscase, der skal afleveres forud for eksamen.
 • påregne at der er hjemmeopgaver, hvor man mellem de enkelte moduler, bliver bedt om at gennemføre en række refleksionsopgaver, og
 • udarbejde korte diskussionsoplæg, der bliver brugt på de efterfølgende moduler.

Ud over lærebogen, vil der være artikler og online-videoer, der kan støtte den enkelte. Endelig vil der i forløbet være mulighed for et 1:1 møde med underviser/vejleder, hvor der gives sparring i forhold til den/de emner, den enkelte arbejder med i sin case.

AU modulet afsluttes med eksamen, hvor den enkelte deltager er til eksamen i den case, der er arbejdet med undervejs, og som er praksisnær ift. hverdagens udfordringer i transport- og logistikbranchen.

 

FÆLLES FOR GLU OG AU MODULET:

Uanset om du vælger GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE alene eller bygger ovenpå med ”LEDELSE I PRAKSIS” får du brugbare ledelsesværktøjer og ikke mindst styrket dine ”ledermuskler” når det gælder kerneområder indenfor ledelse i transportbranchen.

 

Uddannelserne tager udgangspunkt i dig, dine udfordringer og erfaringer og sætter spot på tackling af forandringer og omstilling, fastholdelse og udvikling af medarbejdere, kommunikation og konflikthåndtering og naturligvis ledelse - der virker og har fokus på bæredygtig forretningsudvikling.

 

AFHOLDES:

Forløbet afholdes i perioden fra januar til marts 2018.

 

Datoerne er:

 • Modul 1: Onsdag den 3. januar 2018
 • Modul 2: Tirsdag den 9. januar 2018 og onsdag den 10. januar 2018
 • Modul 3: Onsdag den 23. januar 2018 og torsdag den 24. januar 2018
 • Modul 4: Tirsdag den 6. februar 2018 og onsdag 7. februar 2018
 • Modul 5: Tirsdag den 20. februar 2018 og onsdag 21. februar 2018
 • Modul 6: Tirsdag den 6. marts 2018 og onsdag 8. marts 2018
 • Modul 7: Tirsdag den 20. marts 2018 og onsdag 21. marts 2018

 

EKSAMEN AFTALES SENERE.

 

Vil du vide mere kontakt projektchef Marie Nørgaard Laursen, mnla@eal.dk el. chefkonsulent Trine Vester-Sørensen på telefon 4139 8980 eller mail trvs@eal.dk.

 

TILMELDING:

Deadline for tilmelding – fredag den 1. december 2017.

For tilmelding og optag kontakt Vibeke Nielsen på telefon 6545 2003 eller på mail vvni@tietgen.dk OBS! Tilmelding er bindende.

 

PRIS:

Deltagergebyr:

GLU: Inden for AMU-målgruppen pr. deltager i 13 dage: kr. 2.392,00, svarende til kr. 184 pr. dag pr. deltager. For deltagere uden for målgruppen betales fuld deltagergebyr. Priserne reguleres ift. gældende regler på området.

AU modulet, LEDELSES I PRAKSIS: Med et tillæg på kr. 3.500,00 incl lærebog, eksamen og materialer får du ECTS point og kan gå videre med flere moduler i en AU i LEDELSE. (optagelsesbetingelser)

Forplejning:

Kaffe/te, vand, hjemmelavet bolle, ost, marmelade - Sandwich m. 1 valgfri vand - Efterm.kaffe/te, vand på kande, kage og frugt. Pris: ca. kr. 150,00

 

AFMELDEGEBYR:

Der gælder specielle regler for arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende ved AMU-kursisters framelding og udeblivelse fra kursus.

Reglerne for afmeldegebyr er følgende:

 • Ved udeblivelse på 1. dagen betaler arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende kr. 3.500,- for kurser/forløb med en varighed over 37 lektioner.
 • Ved framelding senere end 1 uge før kursets 1. dag betales kr. 2.500,- for kurser over 37 lektioner.

 

GODTGØRELSE:

VEU-godtgørelse:

Virksomheden kan søge om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring til sine medarbejdere i www.efteruddannelse.dk.

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 80 procent af den højeste dagpengesats. For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal du opfylde nogle betingelser. Det aktuelle regelsæt er beskrevet på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Godtgørelse for kost & logi: (Kan søges hvis deltageren har mere end 60 km mellem bopæl og uddannelsessted). Som deltager på en arbejdsmarkedsuddannelse og er inden for AMU-målgruppen kan ansøges om godtgørelse for kost & logi.

Det er den enkelte deltager, der skal ansøge. Og dette gøres ved at kontakte kursussekretær Vibeke Vesterskov Nielsen på mail vvni@tietgen.dk som efterfølgende vil sende et skema til udfyldelse.

 

KOMPETENCEFONDE:

Kompetencefonden HTSK giver mulighed for tilskud til denne uddannelse: hør mere hos Kurt Rinhack på mail kur@dtl.eu eller på telefon 7015 9555.