Uddannelse af chauffører og personale involveret i transport af farligt gods efter undtagelsesbestemmelserne

Transporterer du farligt gods efter reglerne om begrænset mængde (LQ), undtagne mængder (EQ) eller frimængder, skal du uddannes efter ADR kapitel 1.3.

Farligt gods kap 1.3.

Administrativt personale samt medarbejdere der håndterer/transporterer begrænset mængde, undtagne mængder og frimængder

 

Kurset henvender sig til:

Personale der udfærdiger transportdokumenter eller medvirker til af‐ og pålæsning af farligt gods og personer der er beskæftiget med transport af farligt gods i små mængder dvs. undtagne mængder, begrænsede mængder og forsendelser under frimængden i.h.t afsnit 8.2.3 i ADR Konventionen.

 

Loven kræver:

At chauffører der transporterer og personale der medvirker til af‐ og pålæsning af farligt gods skal uddannes i henhold til de relevante transportbestemmelser der er gældende for disse forsendelser. Uddannelsen sker efter ADR Konventionens kapitel 1.3.

 

Kursusindhold:

Kursets indhold er afstemt i henhold til gældende lovgivning, og indeholder bl.a. følgende emner:

• Hvad er omfattet af farligt gods lovgivningen

• Ansvar

• Identifikation af farligt gods

• Undtagne mængder

• Begrænsede mængder

• Frimængder

• Transportdokumentation, samt øvrig krævet dokumentation

• Afmærkning og påskrifter

• Af‐ og pålæsning, håndtering, stuvning og adskillelse m.m.

• Forholdsregler ved uheld og hændelser

 

Varighed:

Kurset afholdes som et ca. 3 timers kursus. Der udstedes kursusbevis til alle deltagere efter

gennemført kursus samt til virksomheden

 

Særlige forhold:

Kurset omfatter ikke de særlige bestemmelser, der er gældende for uddannelse af chauffører, der transporterer mængder af farligt gods, der overstiger frimængderne. Der kræves ingen særlige forkundskaber for at deltage på kurset.