DTL anvender cookies

DTL.eu bruger cookies til at identificere trafikken på sitet. Hvis du har acceptereret cookies, kan du altid slette dem igen ved at klikke på linket nederst på sitet. Læs mere om cookies her.

Uddannelse af chauffører og personale involveret i transport af farligt gods efter undtagelsesbestemmelserne

Transporterer du farligt gods efter reglerne om begrænset mængde (LQ), undtagne mængder (EQ) eller frimængder, skal du uddannes efter ADR kapitel 1.3.

Kursustidspunkt og -sted

 • Rødekro d. 5. april kl. 17.00 til ca. kl. 20.30
  Røde-Kro, Vestergade 2, 6230 Rødekro

Pris
Medlemmer: 500 kr. excl. moms pr. deltager
Ikke-medlemmer: 750 kr. excl. moms pr. deltager

Bespisning
Varm ret og 1 øl/sodavand, samt efterfølgende kaffe/te

Bindende tilmelding
På mail: LBE@dtl.eu eller tlf. 7015 9555.

Ved minimum 10 deltagere kan kurset holdes i jeres virksomhed tilpasset de produkter og situationer, der er gældende her.

For virksomhedstilpassede kurser kontakt konsulent Jens Gjerløv: jgj@dtl.eu 

Kurset henvender sig til
Personer der er beskæftiget med transport af farligt gods i små mængder dvs. undtagne mængder, begrænsede mængder og forsendelser under frimængden iht. afsnit 8.2.3 i ADR Konventionen.

Loven kræver:
At chauffører, der transporterer og medvirker til af- og pålæsning af farligt gods, skal uddannes i henhold til de relevante transportbestemmelser, der er gældende for disse forsendelser. Uddannelsen sker efter ADR Konventionens kapitel 1.3. Skal erhverves senest den 30/6-2015.

Kursusindhold
Kursets indhold er afstemt i henhold til gældende lovgivning og indeholder bl.a. følgende emner:

 • Hvad er omfattet af farligt gods lovgivningen
 • Ansvar
 • Identifikation af farligt gods
 • Undtagne mængder
 • Begrænsede mængder
 • Frimængder
 • Transportdokumentation samt øvrig krævet dokumentation
 • Afmærkning og påskrifter
 • Af- og pålæsning, håndtering, stuvning og adskillelse m.m.
 • Forholdsregler ved uheld og hændelser

I tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurset lægges der stor vægt på at inddrage konkrete situationer og fakta fra kursisternes dagligdag, således at kursisterne sikres det optimale udbytte af undervisningen, ligesom der i udarbejdelsen af kursusmateriale i videst muligt omfang tages udgangspunkt i kendte problemstillinger og rutiner, samt de deltagende kursisters arbejds- og ansvarsopgaver.

Undervisningsmaterialer
Der undervises efter en kursushåndbog og stofliste samt eksempler og cases fra kursisternes virksomheder. Kurset kan afholdes som virksomhedstilpasset kursus, hvor materialet i videst muligt omfang tilrettes de produkter og situationer, der er gældende i den enkelte virksomhed.

Varighed
Kurset afholdes som et 4-lektioners kursus. Der udstedes kursusbevis til alle deltagere efter gennemført kursus/test.

Særlige forhold
Kurset omfatter ikke de særlige bestemmelser, der er gældende for uddannelse af chauffører, der transporterer mængder af farligt gods, der overstiger frimængderne. Der kræves ingen særlige forkundskaber for at deltage på kurset.

Arbejdsgiveren skal opbevare dokumentation vedrørende gennemført uddannelse i henhold til kapitel 1.3 i ADR og efter anmodning stille den til rådighed for medarbejderen eller den kompetente myndighed. Uddannelsesdokumentationen skal opbevares i en periode fastsat af den kompetente myndighed og kontrolleres ved påbegyndelsen af et nyt ansættelsesforhold.