Trafiksikkerhed

Lastbiler skal indblandes i færre ulykker. Heldigvis går udviklingen den rigtige vej.

DTL underviser skolebørn i 2. til 4. klasse, hvordan de omgås lastbiler. Foto: Martin Gravgaard

Trafiksikkerhed: Én ulykke er én for meget

Antallet af tilskadekomne er halveret til godt 4.000 om året, heraf 255 dræbte. Alligevel sættes som nyt mål at halvere tallene nok engang, så Danmark i år 2020 kun har 120 dræbte og 2.000 tilskadekomne. Bland landvindingerne er ny teknologi i bilerne, hvor fx bremser, seler, airbags, håndfri telefon og automatiske advarsler bidraget til sikkerheden. Vejene er tilpasset. Udsynet og skiltningen gjort bedre. Promillekørsel er blevet utrendy. 

DTL mener

Den positive udvikling skal fortsættes. Én lastbilulykke er stadig én for meget, så DTL arbejder målrettet for øget trafiksikkerhed på flere områder:

  • DTL tilrettelægger kampagner, der henvender sig til en bredere skare af trafikanter: chauffører, cyklister, børn og deres forældre. Gennem de sidste ti år har kampagnen ’Trafiksikkerhed i Øjenhøjde’ henvendt sig til skolebørn primært i 2. til 4. klasse. Kampagnen besøger hvert år skoler, festivaller med mere, hvor børnene undervises i, hvordan lastbiler færdes i trafikken, hvordan de orienterer sig bedst og ikke mindst bliver set af lastbilchaufførerne. Fra 2003 til 2015 er mere end 93.000 skolebørn blevet undervist.
    Kampagnen drives af DTL, 3Fs transportgruppe, Danske Fragtmænd, Volvo Lastvogne, OK a.m.b.a. og Børneulykkesfonden.
  • Der stilles også et gør-det-selv-sæt til rådighed for vores medlemmer, som vil undervise skoleelever i, hvordan de omgås lastbiler i trafikken.
  • Et særligt indsatsområde er højresvingsulykker, hvor lastbiler indgår. Heldigvis har antallet af dræbte været for nedadgående de seneste ti år. Antallet kan svinge fra 0-10 fra år til år.
  • DTL støtter Årets Refleksdag. 
  • DTL er tilsluttet European Road Safety Charter, som arbejder med trafiksikkerhed i EU. Målet er at redde 25.000 liv hvert år i trafikken.
  • Vi støtter Rådet for Sikker Trafik.

DTL er med i kampagnen 'Trafiksikkerhed i Øjenhøjde', der lærer børn at færdes sikkert i trafikken sammen med lastbilerne.