Strammere regler og effektiv kontrol

EUs cabotageregler tillader, at når en lastbil fra et andet EU-land har krydset grænsen og har aflæsset sit gods, så giver det ret til at køre tre indenrigsture inden for syv dage til hjemlandets løn- og arbejdsvilkår. Danmark tillader, at man kan optjene tre nye ture hver dag 365 dage om året, selv om reglerne klart siger, at cabotage ikke må have løbende eller permanent karakter. Hensigten med cabotagekørsel var oprindeligt at undgå tomkørsel og derved mindske miljøbelastningen.

Foto: Per Daugaard

DTL mener

Læs artiklen fra DTL Magasinet april 2014: Trucker østarbejder - løntrykker

DTL er enig i den overordnede hensigt med cabotage, som danske vognmænd jo også benytter i udlandet. Der er både sund  fornuft og miljø i, at en vognmand kan fylde bilen mellem aflæsningssted og returlæs i stedet for at køre turen tom. Men cabotage er blevet til en smuthul, som udnyttes til at udkonkurrere danske vognmænd. I et lille land med høj løn og korte afstande til grænserne er det ikke svært permanent at optjene ret til at køre i Danmark. Det har ført til et transportmarked præget af underbetaling af især østchauffører. Resultatet er social dumping, fordi chauffører i månedsvis kører i Danmark til en løn, som man ikke kan leve af i Danmark. Derfor skal den danske meget lempelige fortolkning af EUs regelsæt skærpes. For den grundlæggende årsag til cabotage-problemet er, at de sociale forskelle og lønforhold i EUs medlemslande er alt for store til, at vi allerede nu kan tillade et helt uhindret indre marked for transport. Hvis man vil konkurrere med danske vognmænd, så er man velkommen, så skal man bare etablere sin forretning i Danmark og følge samme vilkår som danske vognmænd er underlagt. Det er 81% af danskerne i øvrigt enige i ifølge en Epionsundersøgelse, som du kan se i boksen til højre.

Den stigende cabotagekørsel har lagt et voldsomt pres på dansk transporterhverv og hænger også sammen med, at den danske markedsandel af lastbiltrafikken over den dansk-tyske grænse er faldet fra 50 til 20 procent. Antallet af danske vognmandsvirksomheder falder støt, mens antallet af danskejede biler med udenlandsk registrering er stigende.

På trods af dette har EU-Kommissionen længe ønsket at gennemføre en fuldstændig liberalisering af transportmarkederne fra 2014. Det ville betyde, at udenlandske chauffører frit kunne fragte gods i Danmark til hjemlandets løn- og arbejdsvilkår. I Baltikum, Bulgarien og Rumænien kører chauffører ned til en tiendel af en dansk løn, i Polen ca. 50 procent og i Tyskland ca. 80 procent. Fuld liberalisering vil føre til tab af titusindvis af danske jobs og ca. 3,7 millarder til den danske statskasse om året ifølge beregninger fra AE.

Derfor arbejder DTL med en vis succes på at få stoppet al yderligere liberalisering af cabotage-kørsel i EU, at de danske og Europæiske regler skærpes nok til at cabotage forbliver midlertidigt, og at kontrollen med udenlandske lastbilers kørsel herhjemme bliver markant forbedret.

Fælles sag 
Norge, Sverige og Danmark (DTL) arbejder fælles for, at cabotagereglernes syv dage bliver til en karensperiode på syv dage, så man ikke kan opnå ret til tre nye indenrigsture ved at krydse grænsen med et nyt internationalt læs. Karensperioden skal begynde det første kalenderdøgn efter en international transport er afsluttet – og udløber det 7. kalenderdøgn derefter.

Det indflydelsesarbejde foregår i den fælles nordiske, Bruxelles-baserede organisation Nordic Logistics Organisation, NLA. Ligeledes arbejdes for sagen i den internationale transportorganisation IRU. Senest har en række vesteuropæiske transportministre meldt ud, at yderligere liberaliseringer bør stilles i bero.

Cabotage-studie - danske tal på vej
I sommeren 2013 kom den første tilbundsgående undersøgelse af cabotagekørslens karakter og omfang i et EU-land nogensinde. Det var et svensk forskningsprojekt, der kortlagde cabotagekørslen i Sverige over et forløb på halvanden måned i foråret. 42.000 lastbiler blev af trafikanter på vejene via en cabotage-app.

Det kunne udledes af rapporten, at en tredjedel af trafikken med udenlandske lastbiler i Sverige er indenrigstrafik, og at halvdelen af disse transporter med sandsynlighed kan antages at være ulovlig cabotagekørsel.

I efteråret 2013 gennemførte svenske forskere på Lunds Tekniske Universitet et tilsvarende cabotage-studie – også ved brug af en app, som trafikanter kunne downloade på deres mobil. Projektet gælder de skandinaviske lande og er finansieret af blandt andre DTL og 3F. Resultat forventes at foreligge i første kvartal af 2014.