Miljø

Transportsektoren belaster miljøet. Derfor har lastbilproducenter og andre leverandører i mange år arbejdet hårdt på at udvikle ny og renere teknologi, som mindsker belastningen af miljøet og klimaet. Et meget vigtigt instrument har været EUs Euro-normer, der har lagt begrænsninger på, hvor meget lastbilmotorerne må forurene.

Foto: Per Daugaard

Belastningen fra transportsektoren skal ned

Den danske regering har fastsat et mål om at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 40 procent i 2020 i forhold til niveauet i 1990.

Læs her om klimaindsatsen i Danmark (Klima- Energi- og Bygningsministeriet)

DTL mener

Mens det er lykkedes at reducere udslippet af farlige stoffer, så en moderne lastbil forurener meget mindre end ældre lastbiler, så hænger transporten CO2-udledning direkte sammen med forbruget af brændstof.

Ved at bruge mindre brændstof, slipper luften for CO2, og samtidig sparer transportvirksomhederne udgifter. I dag udgør brændstofomkostningerne op til ca. en tredjedel af de samlede omkostninger. Så bedre udnyttelse af brændstoffet gavner både miljøet og virksomhedens bundlinje.

Derfor har mange allerede taget en række initiativer, der reducerer CO2-udledningen.

DTL har en aktiv klimapolitik, fordi det er vigtigt at handle nu. Endnu er tiden ikke inde til at køre på el, brint, gas eller biobrændstoffer i stedet for diesel, men vi følger aktivt med i den rivende udvikling både i Danmark og udlandet. Til gengæld kan en række tiltag reducere forbruget af diesel, og de kan sættes i værk her og nu. Her er DTLs nyeste initiativer:

 • DTL har sammen med det tidligere Trafikstyrelsen (ny Trafik- og Byggestyrelsen) og Teknologisk Institut udviklet et værktøj – Grøn Beregner – der gør det lettere for transportvirksomheder at finde ud af, hvilke grønne tiltag der betaler sig bedst i netop deres virksomhed.

  I ”Grøn Beregner” kan brugeren sammensætte en flåde af køretøjer fra en liste over motortyper og driftsmønstre. Herefter kan man afprøve de forskellige værktøjer, som kan reducere CO2-udledningen og få beregnet, hvilke driftsøkonomiske konsekvenser det vil have at investere i dem. Det kan fx være værktøjer som automatisk dæktrykovervågning eller rullepresenninger.

 • DTLs tidligere kampage ”Få råd til miljø – DTL viser vej” slog netop på sammenhængen mellem økonomiske besparelser og en miljøgevinst ved især at udnytte brændstoffet mere effektivt. DTLs medlemmer modtog året igennem miljøråd med inspiration til, hvordan de kan gøre en ekstra indsats for klima og miljø ved at implementere overskuelige her og nu-tiltag i virkosmheden. Der har været fokus på lastbiler, kontorhold, vaskehal, lager, værksted og meget mere.

  Senest har en miljøtest hos en sjællandsk vognmand, Sædder Vognmandsforretning, påvist, at en systematisk dæk-politik kan få lastbilerne til at køre længere på literen.

 • DTL har udgivet brochuren "Transportens vej til et bedre klima – 49 veje til at spare på brændstoffet". Den beskriver de eksisterende produkter på markedet, som virksomhederne kan tage i brug for at reducere CO2-udslippet.

 • DTL er med i arbejdet på en citylogistikplan i København, der skal effektivisere varedistributionen til byen.

Politiske sager vi arbejder for:

På den politiske front arbejder DTL for at udbrede modulvogntogene, hvis størrelse gør, at to kan fragte det samme som tre almindelige vogntog. Det giver færre lastbiler på vejene og dermed en CO2-reduktion. DTL vil have modulvogntogene udbredt til hele EU, for det vil ifølge vores beregninger skåne miljøet for 5 millioner tons CO2 årligt.

 • I 2014 øgede vi i Danmark den maksimalt tilladte totalvægt for syvakslede vogntog fra 54 til 56 ton. Dermed kan færre lastbiler fragte samme mængde gods.

 • Det skal tillades at køre med to påhængsvogne.

 • Via arbejdet i Trængselskommissionen arbejdes for smidigere trafik til Hovedstaden.

 • Afgiften på biodiesel skal sættes ned.

 • Alle prognoser siger, at transportmængderne stiger. Skal samfundet håndtere større godsmængder og samtidig opfylde klimamålene, er det vigtigt at fremme gods på skinner. Dog ikke på bekostning af godstransporten på vejene. Begge transportformer skal fungere i et samspil.