Mærkesager

Transportsektoren belaster miljøet. Derfor har lastbilproducenter og andre leverandører i mange år arbejdet hårdt på at udvikle ny og renere teknologi, som mindsker belastningen af miljøet og klimaet. Et meget vigtigt instrument har været EUs Euro-normer, der har lagt begrænsninger på, hvor meget lastbilmotorerne må forurene.

Lastbiler skal indblandes i færre ulykker. Heldigvis går udviklingen den rigtige vej.

EUs cabotageregler tillader, at når en lastbil fra et andet EU-land har krydset grænsen og har aflæsset sit gods, så giver det ret til at køre tre indenrigsture inden for syv dage til hjemlandets løn- og arbejdsvilkår. Danmark tillader, at man kan optjene tre nye ture hver dag 365 dage om året, selv om reglerne klart siger, at cabotage ikke må have løbende eller permanent karakter. Hensigten med cabotagekørsel var oprindeligt at undgå tomkørsel og derved mindske miljøbelastningen.