Mærkesager

Administrativt bøvl koster virksomhederne og samfundet mange penge. Derfor har både den forrige og den nuværende regering initiativer i gang om regelforenklinger, og det arbejde deltager DTL i på flere områder. Målet er, at mere enkle regler kan styrke erhvervets produktivitet.

Køre- hviletiderne er indført for at undgå trætte chauffører, der er til fare for færdselssikkerheden. Hensynet til fair konkurrenceforhold spiller også en rolle.

Lastbiler skal indblandes i færre ulykker. Heldigvis går udviklingen den rigtige vej.

EUs cabotageregler tillader, at når en lastbil fra et andet EU-land har krydset grænsen og har aflæsset sit gods, så giver det ret til at køre tre indenrigsture inden for syv dage til hjemlandets løn- og arbejdsvilkår. Danmark tillader, at man kan optjene tre nye ture hver dag 365 dage om året, selv om reglerne klart siger, at cabotage ikke må have løbende eller permanent karakter. Hensigten med cabotagekørsel var oprindeligt at undgå tomkørsel og derved mindske miljøbelastningen.