Mærkesager

Gå igennem 10 trin i "Håndbog om miljøledelse" og få omsat viden om mulighederne for miljø og klimaforbedring til systematisk miljøledelse. Samtidig får du en miljøredegørelse, som du kan anvende ved tilbud eller anden dialog med dine kunder.

Freelance journalist Nana toft har været på en ugelang tur med en rumænsk lastbilchauffør og giver her et usædvanligt indblik i det rå og kummerlige liv på landevejen som underbetalt og ildeset øst-chauffør.

Administrativt bøvl koster virksomhederne og samfundet mange penge. Derfor har både den forrige og den nuværende regering initiativer i gang om regelforenklinger, og det arbejde deltager DTL i på flere områder. Målet er, at mere enkle regler kan styrke erhvervets produktivitet.

Køre- hviletiderne er indført for at undgå trætte chauffører, der er til fare for færdselssikkerheden. Hensynet til fair konkurrenceforhold spiller også en rolle.